Vanliga frågor

Vad behöver jag som arvinge göra?

Om du ingår ett avtal med Nordic Search Partner kommer vi att agera som din professionella partner och representera dina intressen, samt göra allt arbete å dina vägnar. Du behöver med andra ord inte göra någonting själv.

Hur mycket kommer jag att ärva?

Storleken på ditt arv bestäms primärt av följande faktorer: För det första kommer lagarna gällande arv i det land/stat där bodelningen administreras vara gällande. Därefter kommer beloppet bestämmas av vilket antal arvingar som medlen ska fördelas mellan, samt på din plats i arvsföljden. Efter att eventuella skulder, arvsskatt, rättsliga kostnader och andra administrativa kostnader dragits bort kan den slutliga summan till varje arvinge beräknas.

Är jag som arvinge ansvarig för den avlidnes skulder?

Nej. Innan tillgångarna fördelas mellan arvingarna betalas eventuella skulder. I det fall en skuld överstiger värdet på tillgångarna försätts dödsboet i konkurs. Du får du inte någon utbetalning från dödsboet och naturligtvis heller inga krav på att betala in skulder.

I fall som dessa får Nordic Search Partner inte ut något arvode, och Nordic Search Partner står då själva för de kostnader som uppstått i samband med ärendet. Nordic Search Partner täcker också kostnader för den advokat som har anlitats för att representera dina intressen. Alla finansiella risker ligger därmed hos Nordic Search Partner och våra samarbetspartners.

När kan jag förvänta mig utbetalning?

Det är många faser vi måste gå igenom för att få ditt och andra arvingars anspråk godkända av rätten. Det är inte ovanligt att bobehandlingen tar från 6 till 18 månader och i vissa fall längre från den tidpunkt vi kontaktar dig. Som professionella arvsefterforskare har vi god förståelse för processen och vet vilken dokumentation som krävs. Vi vill därför bidra till att bodelningen blir utförd så effektivt som möjligt. Det ligger i båda parternas intresse att ärendet färdigställs så snabbt som möjligt då Nordic Search Partner inte får betalt innan dess du har mottagit din andel av arvet.

Hur betalas arvet ut?

När du har godkänts som arvinge och bodelningen är färdigställd kommer Nordic Search Partner eller våra samarbetspartners/advokat ta hand om utbetalningen av medlen. Detta görs antingen genom att skicka en check till dig som du kan lösa in på banken, eller med en banköverföring direkt in på ditt bankkonto.

Kan jag få en kopia av släktträdet som ni har sammanställt?

Ja. Så snart bodelningen är färdigställd och medlen är fördelade skickar vi gärna en kopia av släktträdet till våra klienter.

Kontakt

Email: mail@nordicsearchpartner.com
Telefon: (+47) 400 222 45