Arvingar

Om du har blivit kontaktad av oss kan det bero på att vi tror att du eller någon du är släkt med kan vara arvsberättigad i ett dödsbo där Nordic Search Partner engagerats för att identifiera och lokalisera arvingarna. Det är ofta fråga om ett otestamenterat dödsbo, det vill säga ett dödsbo där någon har gått bort utan att lämna ett giltigt testamente efter sig.

Efterforskning för att hitta dig

Det ligger ofta en stor mängd arbete och tid till grund för att lokalisera dig – veckor och månader av efterforskning i arkiv och andra källor både lokalt och i utlandet. I de flesta fall har vi genom släktforskning skapat ett släktträd, eller så är vi mitt uppe i att inhämta information för detta syfte.

Detta är nödvändigt för att kunna fastslå att vi har funnit alla arvsberättigade personer i enlighet med de arvslagar som gäller i det land där dödsboet administreras. Vi ger gärna våra klienter en kostnadsfri kopia av detta omfattande arbete (släktträd) så snart boutredningen är färdigställd och dödsboets tillgångar har fördelats.

Representera dina intressen

För att du ska få din rättmätiga andel av dödsboet måste ett anspråk läggas fram å dina vägnar. För att göra detta kommer du behöva hjälp från en lokal advokat som kan representera dina intressen vid flera domstolsförhandlingar och andra möten som äger rum hos den lokala arvsdomstolen.

Genom hela processen fungerar Nordic Search Partner som en förbindelse mellan dig som arvinge och vår advokat. Vi kommer hålla dig informerad om status gällande bobehandlingen och vara tillgängliga för ytterligare frågor du kan ha.

Allt arbete utförs å dina vägnar

Allt nödvändigt arbete i relation till ärendet utförs av Nordic Search Partner och vår samarbetspartners. Våra partners har lång erfarenhet gällande internationella arvsärenden, och du kan därför känna dig trygg med att vi kommer att representera dina intressen på ett professionellt sätt.

Vem betalar för det arbete som utförs?

Det kommer alltid att uppstå kostnader i samband med Nordic Search Partners efterforskning och insamling av relevant dokumentation, utöver de avgifter som tillkommer för den advokat som representerar dina intressen. Dessa kostnader står Nordic Search Partner för och du kommer inte att debiteras för något av detta.

Vi arbetar utifrån en avgiftsstruktur som baseras på en procentuell andel av det arv du eventuellt får ut från dödsboet. Vi får endast betalt för den avtalade procenten under förutsättning att vi lyckas bevisa ditt anspråk till arvet i rätten. Vår avgift dras från din arvsdel innan den kvarvarande summan utbetalas ut till dig. Vi skulle aldrig be dig betala några avgifter i förtid.

Om det skulle visa sig att boet enbart består av skulder eller om ditt anspråk inte skulle bli godkänt av rätten kommer inga kostnader hamna på dig. Nordic Search Partner och våra samarbetspartners täcker samtliga kostnader för det arbete som lagts ner i ärendet.

Vi kan hjälpa dig genom hela processen från A till Ö. I detta ingår att inhämta bevis i form av dokumentation å våra klienters vägnar samt översätta dessa dokument till det lokala språket då det ofta gäller utländska dödsbon.

Det involverar också att lägga fram anspråk på en del av dödsboet, representera våra klienters intressen i olika möten hos Arvsdomstolen, och om nödvändigt ställa upp som expertvittnen för att bekräfta att alla arvsberättigade är funna.

Arvsprocesser av den här typen är tidskrävande och det är inte ovanligt att boutredningen tar mellan 6-18 månader, och i vissa fall ännu längre.

Se processbeskrivningen nedan för att se faserna i ett fall från start till slut.