About Nordic Search Partner

Om oss

Känner du till dina rötter?

Norden upplevde sin största emigrationsvåg till utlandet under 1800-talet. När en ättling till dessa emigranter går bort utan att lämna kända arvingar eller testamente efter sig rapporteras detta vanligtvis offentligt, men bara i små lokala tidningar, kungörelsesmagasin, etc. Utöver dessa meddelanden bedriver myndigheterna inte någon ytterligare efterforskning för att lokalisera de lagliga arvingarna och tillgångerna tillfaller då normalt myndigheterna.

Detta har skapat ett behov för en liten nisch med företag som specialiserar sig på att lösa dessa gåtor och söka upp arvingar som annars inte hade haft kännedom om sin arvsrätt i ett annat land. Nordic Search Partner är ett av dessa företag, och vi har specialiserat oss på att lokalisera arvingar i de nordiska länderna.

Vi identifierar och spårar de saknade och okända arvingarna, tar fram nödvändig dokumentation för att säkra deras rättmätiga arv, och vi bistår med att införskaffa bevis för att det inte existerar andra arvingar till dödsboet. Vi åtar oss också kostnaderna för dessa efterforskningar och det juridiska arbetet som uppkommer i samband med arbetet att bevisa arvsrätten i ursprungslandet.

För oss handlar arvsefterforskning om mer än att bara finna arvingar! Vi har haft glädjen att återförena familjer, dela familjefoton med arvingar och få ta del av många spännande livsöden.

Vi finns i Langhus, Norge och löser främst uppdrag i Norden, men tar även vid förfrågan uppdrag i andra länder.

Kontakt

Email: mail@nordicsearchpartner.com
Telefon: (+47) 400 222 45