About Nordic Search Partner

Om oss

Kjenner du dine røtter?

Norden opplevde sin største oversjøiske utvandringsbølge på 1800-tallet. Når en etterkommer etter disse utvandrere går bort og ikke etterlater seg kjente slektninger eller et testamente, blir dette som regel utlyst offentlig, men ofte i små lokalaviser, kunngjøringsblader, o.l. Utover disse kunngjøringene gjør myndighetene ingen ytterligere undersøkelser for å finne de rettmessige arvingene, og boets verdier vil normalt tilfalle det offentlige.

Dette har skapt et behov for en liten nisje med firmaer som har spesialisert seg på å løse disse gåtene og oppspore arvinger som ellers ikke ville vært klar over deres arveberettigelse i et annet land. Nordic Search Partner er et av disse firmaene, og vi har spesialisert oss på å oppspore arvinger fra de nordiske land.

Vi identifiserer og oppsporer savnede og ukjente arvinger, innhenter nødvendig dokumentasjon for å sikre deres rettmessige arv, og vi bistår med å innhente bevis for at det ikke eksisterer andre arvinger til boet. Vi påtar oss også kostnadene for disse undersøkelsene og det juridiske arbeidet i forbindelse med å bevise arveretten i opphavslandet.

For oss handler arveetterforskning om mer enn bare å finne arvinger! Vi har hatt gleden av å gjenforene familier, fremskaffe familiebilder til arvinger og ta del i mange spennende livshistorier.

Vi holder til på Langhus og løser primært oppdrag i Norden, men påtar oss også oppdrag i andre land på forespørsel.

Kontakt

Email: mail@nordicsearchpartner.com
Telefon: (+47) 400 222 45