Nordic Search Partner

et firma spesialisert på arveetterforskning. Enten du er arving eller advokat bistår vi med undersøkelser for å identifisere og oppspore kjente og ukjente arvinger til dødsbo, samt innhenter dokumentasjon for å bevise arveretten.

OM OSS

About Nordic Search Partner

Vi identifiserer og oppsporer savnede og ukjente arvinger, innhenter nødvendig dokumentasjon for å sikre deres rettmessige arv, og vi bistår med å innhente bevis for at det ikke eksisterer andre arvinger til boet.

Les mer

ARVINGER

Information for Heirs

Hvis du har blitt kontaktet av oss kan dette skyldes at vi tror du eller en du er beslektet med kan være arveberettiget i et dødsbo hvor Nordic Search Partner er engasjert for å identifisere og oppspore boets arvinger.

Les mer

ADVOKATER

Information for Attorneys

Nordic Search Partner kan bistå med etterforskning for å kartlegge slektsforhold, spore opp arvinger samt innhente nødvendig dokumentasjon for å bevise slektskapet.

Les mer