About Nordic Search Partner

Case Studies

Vi har hatt gleden av å løse mange kompliserte saker som involverer søk etter arvinger. Arbeidet vårt har også avdekket interessante familiehistorier. Nedenfor er et utvalg fra noen av sakene vi har arbeidet på.

Arvinger

Har vi kontaktet deg?

Thereses historie (svensk tekst)

Advokater

Bostyrers søk etter arvinger.

Case study: Dansk bostyrers søk etter en arving i Canada (engelsk tekst).