Ofte stilte spørsmål

Hva trenger jeg som arving å gjøre?

Hvis du inngår en avtale med Nordic Search Partner vil vi fungere som din profesjonelle partner som representerer dine interesser og gjør alt arbeidet på dine vegne. Du trenger med andre ord ikke foreta deg noe.

Hvor mye vil jeg arve?

Størrelsen på din arv bestemmes primært av følgende faktorer: For det første vil arveloven i det land/stat hvor boet administreres være gjeldende. Deretter vil beløpet bestemmes av antall arvinger midlene skal fordeles på, samt din plass i arverekken til den avdøde. Etter fradrag av eventuell gjeld, arveavgift, rettsomkostninger og andre administrative kostnader vil endelig beløp til hver arving kunne beregnes.

Står jeg som arving ansvarlig for avdødes gjeld?

Nei. Før midlene fordeles mellom arvingene fratrekkes boets gjeld. Dersom boets gjeld overstiger midlene avsluttes boet som insolvent. Du vil da ikke motta noen utbetaling fra boet og naturligvis heller ikke få krav om å dekke inn gjeld.

I slike tilfeller får ikke Nordic Search Partner honorar, og Nordic Search Partner vil da selv måtte dekke egne påløpte kostnader i forbindelse med arvesaken. Nordic Search Partner dekker også kostnadene til advokaten vi har engasjert for å representere dine interesser. All økonomisk risiko er dermed plassert hos Nordic Search Partner og våre samarbeidspartnere.

Når kan jeg forvente utbetaling?

Det er mange faser man må igjennom for å få ditt og de øvrige arvingenes krav godkjent av domstolen. Det er ikke uvanlig at saksbehandlingen tar fra 6 til 18 måneder og i noen tilfeller lengre tid fra tidspunktet vi kontakter deg. Som profesjonelle arveetterforskere kjenner vi saksgangen godt og vet hvilken dokumentasjon som kreves. Vi vil derfor bidra til at bobehandlingen blir så effektiv som mulig. Det er i begge parters interesse å få saken avsluttet raskest mulig, da heller ikke Nordic Search Partner får sitt honorar før du mottar din del av arven.

Hvordan blir arven utbetalt?

Når du er godkjent som arving til dødsboet og bobehandlingen er avsluttet vil Nordic Search Partner eller våre samarbeidspartnere/ advokat sørge for utbetaling av midlene. Dette gjøres enten ved at du får tilsendt en sjekk som du selv innløser i banken, eller ved en bankoverføring direkte til din bankkonto.

Kan jeg få en kopi av familietreet som dere har satt sammen?

Ja. Så snart bobehandlingen er avsluttet og verdiene utbetalt sender vi gjerne ut en kopi av familietreet til de av våre klienter som ber om dette.

Kontakt

Email: mail@nordicsearchpartner.com
Telefon: (+47) 400 222 45