Nordic Search Partner

Vi är ett företag specialiserat på arvsefterforskning. Oavsett om du är arvinge eller advokat erbjuder vi hjälp med efterforskning för att identifiera och spåra kända och okända arvingar till dödsbo, samt införskaffar dokumentation för att bevisa arvsrätten.

OM OSS

Vi identifierar och spårar de saknade och okända arvingarna, tar fram nödvändig dokumentation för att säkra deras rättmätiga arv, och vi bistår med att införskaffa bevis för att det inte existerar andra arvingar till dödsboet.

Läs mer

ARVINGAR

Om du har blivit kontaktad av oss kan det bero på att vi tror att du eller någon du är släkt med kan vara arvsberättigad i ett dödsbo där Nordic Search Partner engagerats för att identifiera och lokalisera arvingarna.

Läs mer

ADVOKATER

Nordic Search Partner kan hjälpa dig med efterforskning för att kartlägga familjerelationer, spåra arvingar och inhämta nödvändig dokumentation för att bevisa släktskapet.

Läs mer