Kontakt

Har vi försökt att kontakta dig?
Är du en arvinge med frågor om ditt fall?
Är du en advokat/boutredningsman som behöver assistans i samband med ett arvsärende?

Välkommen att kontakta oss!

Maila oss på mail@nordicsearchpartner.com eller använd dig av kontaktformuläret nedan.

Kontakt

Email: mail@nordicsearchpartner.com
Telefon: (+47) 400 222 45
 
Nordic Search Partner AS
Postboks 85
1403 Langhus
Norway