Advokater, boutredningsmän och arvsefterforskare

Nordic Search Partner kan hjälpa dig med efterforskning för att kartlägga familjerelationer, spåra arvingar och inhämta nödvändig dokumentation för att bevisa släktskapet.

Vi översätter dokumentationen till engelska, tar fram ett familjeträd och om det önskas fungerar vi som en förbindelse mellan advokat/boutredningsman och arving(ar).

Nordic Search Partner är din professionella partner när det gäller arvsefterforskning.

Ta kontakt med oss för ett oförpliktande samtal om dina behov av hjälp eller samarbete.