About Nordic Search Partner

Meistä

Tunnetko juuresi?

Pohjoismaiden suurin siirtolaisuus merten yli tapahtui 1800-luvulla. Kun näiden siirtolaisten jälkeläiset kuolevat ilman tunnettuja perillisiä tai testamenttia, tästä ilmoitetaan yleensä lehdessä. Ilmoitus on yleensä vain pienessä paikallisessa lehdessä, kuulutuslehdessä tms.

Näiden ilmoitusten ulkopuolella viranomaiset eivät suorita sen tarkempia tutkimuksia etsiäkseen laillisia perillisiä ja näin ollen omaisuus siirtyy yleensä viranomaisille.

Tästä on syntynyt tarve pienille yrityksille, jotka selvittävät näitä pulmia ja jäljittävät perillisiä, jotka muuten eivät olisi olleet tietoisia oikeuteensa perintöön toisessa maassa. Nordic Search Partner on yksi näistä yrityksistä, joka on erikoistunut paikallistamaan perillisiä Pohjoismaissa.

Tunnistamme ja jäljitämme kadonneita ja tuntemattomia perillisiä, hankimme tarvittavat asiakirjat varmistamaan laillisuuden perintöön ja autamme hankkimaan todisteita siitä, ettei ole muita perillisiä omaisuuteen. Nordic Search Partner vastaa myös näistä kustannuksista, kuten myös juridisesta työstä perillisten oikeuden selvittämisessä alkuperämaassa.

Meille tämä tutkimustyö on muutakin kuin vain perillisten jäljittämistä! Meillä on ollut ilo yhdistää perheitä, jakaa perhekuvia perillisten kanssa ja olemme ottaneet osaa monista mielenkiintoisista elämäntarinoista.

Me sijaitsemme Langhusissa, Norjassa ja ratkaisemme ensisijaisesti tapauksia Pohjoismaissa, mutta pyynnöstä voimme myös tutkia tapauksia jotka johtavat muihin maihin.

Ota meihin yhteyttä

Sähköposti: mail@nordicsearchpartner.com
Puhelin: (+47) 400 222 45